Panasonic Software , دانلود نرم افزارهای پاناسونیک
 
دوستان و همکاران عزیز :

برای دانلود هر یک از فایلها به سایت    www . F T O . ir    مراجعه فرمایید.

Download  Panasonic Software                                                                                                  با تشکر
 
   

          نرم افزارهای پاناسونیک

A.

  نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال TDA , TDE , NCP پاناسونیک

B.

  نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال TES , TEM , TEA , TEB پاناسونیک

C.   نرم افزار و فایلهای دستگاه سانترال KX-NS1000
D.   نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TVM و NCV
E.   نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TVP
F.

  نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TD500

G.

  نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TD1232 , TD816

H.

  نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  T616 , T612 

I.

  فایلهای آپگرید سیستمهای سانترال TDA , TDE , NCP ا(Private) پاناسونیک

J.

  فایلهای آپگرید سیستمهای سانترال TES , TEM , TEA , TEB پاناسونیک

K.

  فایلهای آپگرید کارتهای سانترال پاناسونیک

L.   فایلهای آپگرید تلفنها
M.  نرم افزار CA یا همان Communication Assistant
N.   نرم افزار IP Softphone یا همان NCS8102
O.   نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  PC Console & PC Phone
P.   نرم افزار و فایلهای SDK پاناسونیک
Q.   نرم افزار و فایلهای TSP پاناسونیک
R.   نرم افزار و فایلهای CSTA پاناسونیک
S.   فایلهای آموزشی سانترال (UPCMC Help)
T.

  فایلهای USB مربوط به سیستمهای سانترال پاناسونیک

U.

  نرم افزارها و درایوهای فکس پاناسونیک 

V.   سایر نرم افزار های کاربردی
W.

  طرز پیدا کردن پسورد دستگاه TDA, TDE, NCP, NS

X.  
   
   
  A.    نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال سری TDA , TDE , NCP پاناسونیک  
A.1   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv3.0.1.15_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.2   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv4.5.1.0_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.3   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv5.1.1.3_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.4   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv5.1.2.3_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.5   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv5.1.3.3_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.6   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv6.1.1.3_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.7   نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMCv6.2.1.1_R1 )  TDA & TDE & NCP )
A.8

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.1.1.3_R1 )  TDA & TDE & NCP )


A.9

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.2.1.2_R4 )  TDA & TDE & NCP )


A.10

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.3.1.3_R2 )  TDA & TDE & NCP )


A.11

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.4.1.0_R3 )  TDA & TDE & NCP )


A.12

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.5.1.0_R7 )  TDA & TDE & NCP )


A.13

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   UPCMC v7.7.1.0_R2 )  TDA & TDE & NCP )


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


   
   
  B.     نرم افزارهای برنامه ریزی سانترال TES , TEM , TEA , TEB پاناسونیک  
B.1

  نرم افزار برنامه ریزی  Maintenance Console برای دستگاه  TEA308  ورژن 3


B.2

  نرم افزار برنامه ریزی  Maintenance Console برای دستگاه   TEB308 ورژن 3


B.3

  نرم افزار برنامه ریزی  Maintenance Console برای دستگاههای TES824 / TEM824  ورژن 3


B.4

  نرم افزار برنامه ریزی  Maintenance Console برای دستگاههای TES824 / TEM824  ورژن 3.001


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


   
   
  C.     نرم افزار دستگاه سانترال KX-NS1000  
C.1-1

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv1.10.0.8_R1


C.1-2

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv1.11.0.4_R1


C.1-3

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv1.11.1.0_R1


C.1-4

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv2.02.0.2_R1


C.1-5

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv2.02.2.1_R1


C.1-6

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv2.04.0.0_R1


C.1-7

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv2.10.1.1_R1


C.1-8

  نرم افزار برنامه ریزی  Web Maintenance Console  ورژن WEB-MCv2.10.2.0_R1


  C.     فایلهای آپگرید دستگاه سانترال KX-NS1000  
C.2-1

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.010.040


C.2-2

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.010.070


C.2-3

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_020_030


C.2-4

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_020_060


C.2-5

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_020_070


C.2-6

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_100_210


C.2-7

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_110_120


C.2-8

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1_110_160


C.2-9

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_020_430


C.2-10

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_030_050


C.2-11

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_040_150


C.2-12

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_100_410


C.2-13

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_100_430


C.2-14

  فایل آپگرید PCMPR دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v2_100_460


  C.     فایلهای آپگرید تلفنهای دستگاه سانترال KX-NS1000
C.3-1

  فایل آپگرید تلفنهای UT1xx دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.000.221


C.3-2

  فایل آپگرید تلفنهای UT13x دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.000.221


C.3-3

  فایل آپگرید تلفنهای UT248 دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.000.221


C.3-4

  فایل آپگرید تلفنهای UT670 دستگاه سانترال مدل  KX-NS1000  به ورژن v1.000.122


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  D.     نرم افزار برنامه ریزی و پرمپتهای دستگاههای  TVM و NCV
D.1    فایل پرومپت ( Prompt ) با صدای آقا برای دستگاه TVM50 / TVM200
D.2    فایل پرومپت ( Prompt ) با صدای خانم برای دستگاه TVM50 / TVM200
D.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200  ورژن 0.055


D.4

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200  ورژن 0.006


D.5

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200 / NCV200 ورژن 1.7


D.6

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200 ورژن 2.051


D.7

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200 ورژن 2.052


D.8

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200 ورژن 3


D.9

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاههای   TVM50 / TVM200 ورژن 3.001


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  E.     نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TVP
E.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVP200 ورژن 2.11


E.2

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVP50 ورژن 3.14


  E.     نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TVS
E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS50 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS50 ورژن 2.2.5


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS75 ورژن 2.0.8


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS80 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS90 ورژن 2.1.5


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS95 ورژن 2.2.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS100 ورژن 2.0.8


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS110 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS120 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS125 ورژن 2.2.3


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS200 ورژن 2.0.11


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS200 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS220 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS225 ورژن 2.2.3


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS320 ورژن 2.1.0


E.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TVS325 ورژن 2.2.3


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  F.    نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TD500
F.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD500 ورژن 2.4


F.2

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه   TD500BX (Hybrid)i  ورژن 2.5


F.3

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD500 ورژن 2.6


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  G.    نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  TD1232 , TD816
G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت ویندوز ورژن 1.29.30


G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت ویندوز ورژن 1.31.4


G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت DOS ورژن 3.06


G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت DOS ورژن 5


G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت DOS ورژن 6.10


G.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه TD1232 تحت DOS ورژن 6.11


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


   
   
  H.     نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  T61610 , T612   
H.1

  نرم افزار برنامه ریزی سری دستگاه T612 تحت ویندوز ورژن 3.6


H.1

  فایل آموزش برنامه ریزی دستگاه سری T61610 , T30810


H.1

  فایل آموزش برنامه ریزی دستگاه سری T612


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


   
  I.     فایلهای آپگرید سیستمهای سانترال TDA , TDE , NCP ا(Private) پاناسونیک  
توجه : این فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی به دستگاه را نمی پذیرد.
I.1    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه  TDA30 ورژن 4
I.2    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه  TDA30 ورژن 5
I.3    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDA100 & TDA200  ورژن 4
I.4    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDA100 & TDA200  ورژن 5
I.5    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDA100D  ورژن 1
I.6    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDA600  ورژن 4
I.7    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی TDA600  ورژن 5 دستگاههای
I.8    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDE100 & TDE200  ورژن 4
I.9    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDE100 & TDE200  ورژن 5
I.10    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDE100 & TDE200 ورژن 6
I.11    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاههای TDE100 & TDE200 ورژن 7
I.12    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه TDE600  ورژن 4
I.13    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه  TDE600  ورژن 5
I.14    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه  TDE600  ورژن 6
I.15    فایل  PRIVATE /  کپی اس دی دستگاه  TDE600  ورژن 7
I.16

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


   
   
  J     فایلهای آپگرید سیستمهای سانترال TES , TEM , TEA , TEB پاناسونیک  
توجه : این فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی به دستگاه را نمی پذیرد.
J.1

  فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   KX-TEA308  به ورژن 1.0.6


J.2

  فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   KX-TEA308  به ورژن 2.0.2


J.3

  فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   KX-TEA308  به ورژن 3.0.3


J.4

  فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   KX-TEB308  به ورژن 3.0.8


J.5

   فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   TES824 / TEM824  به ورژن 3.0.9


J.6

   فایل آپگرید دستگاه سانترال مدل   TES824 / TEM824  به ورژن 3.1


J.7  
 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
  K.     فایلهای آپگرید کارتهای سانترال پاناسونیک
توجه : این فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی به دستگاه را نمی پذیرد.
K.1

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0141  به ورژن 7


K.2

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0142  به ورژن 1.009


K.3

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA042  به ورژن 4.003


K.4

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0142  به ورژن 7.010


K.5

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0143  /   KX-TDA0144  به ورژن 2.03


K.6

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0143  /   KX-TDA0144  به ورژن 4.02


K.7

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0143  /   KX-TDA0144  به ورژن 4.06


K.8

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0156  به ورژن 7


K.9

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0170 / KX-TDA0171 / KX-TDA0172  به ورژن 2.03


K.10

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0170 / KX-TDA0171 / KX-TDA0172  به ورژن 6


K.11

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0170 / KX-TDA0171 / KX-TDA0172  به ورژن 7.04


K.12

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0173  به ورژن 2.03


K.13

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0177  به ورژن 2


K.14

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0184  به ورژن 1


K.15

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0187  به ورژن 1.03


K.16

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0188  به ورژن 1.02


K.17

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0190  به ورژن 3.02


K.18

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0190  به ورژن 5


K.19

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0190  به ورژن 5.04


K.20

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0190  به ورژن 6


K.21

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0284  /   KX-TDA0285  به ورژن 2.05


K.22

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0284  /   KX-TDA0285  به ورژن 3


K.23

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0290  به ورژن 1.10


K.24

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0290  به ورژن 2.009


K.25

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0290  به ورژن 3.001  (به علت تقاضای بالا، لینک دانلود فعال گردید)


K.26

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0410  به ورژن 1.01


K.27

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0410  به ورژن 2


K.28

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0410  به ورژن 3


K.29

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0470  به ورژن 1.01


K.30

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0470  به ورژن 2.01


K.31

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0470  به ورژن 3


K.32

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0480  به ورژن 1.62


K.33

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0484  به ورژن 1.301


K.34

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0484  به ورژن 1.401


K.35

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0484  به ورژن 2.01


K.36

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0484  به ورژن 3


K.37

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0490  به ورژن 2.005


K.38

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0490  به ورژن 2.011


K.39

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA0490  به ورژن 3


K.40

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA1176 / KX-TDA1178 / KX-TDA6178  به ورژن 4.015


K.41

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA3450  به ورژن 3


K.42

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA3480  به ورژن 1.401


K.43

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6111  به ورژن 1.03


K.44

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6111  به ورژن 3


K.45

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6166  به ورژن 1


K.46

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6174  /   KX-TDA6175  به ورژن 1.02


K.47

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6174  /   KX-TDA6175  به ورژن 1.04


K.48

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6174  /   KX-TDA6175  به ورژن 2


K.49

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6178  به ورژن 2


K.50

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6178  به ورژن 2.02


K.51

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6181  به ورژن 1.03


K.52

  نرم افزار تغییر ورژن  KX-TDA6181  به ورژن 2


K.5

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد.


 
 
  L.      فایلهای آپگرید تلفنها
توجه : این فروشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی به دستگاه را نمی پذیرد.
L.1 نرم افزار تغییر ورژن تلفنهای  KX-NT54x  به ورژن 1.01
L.1 نرم افزار تغییر ورژن تلفنهای  KX-NT56x  به ورژن 1.01
 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
  M.     نرم افزار CA یا همان Communication Assistant
M.1

  نرم افزار    Communication Assistant


M.2

   نرم افزار  CA Call Account v1.0.5.2


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  N.     نرم افزار IP Softphone یا همان NCS8102
N.1

  نرم افزار   IP Softphone v3.0.3


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  O    نرم افزار برنامه ریزی دستگاه  PC Console & PC Phone
O.1

  نرم افزار  PC Console v2  /  (KX-TDA0300)i


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
  P    نرم افزار و فایلهای SDK پاناسونیک
P.1

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
  Q    نرم افزار و فایلهای TSP پاناسونیک
Q.1

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
  R.     نرم افزار و فایلهای CSTA پاناسونیک
R.1

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  S.    فایلهای آموزشی سانترال (UPCMC Help)
S.1

  فایل آموزشی  Unified Help for V3.0


S.2

  فایل آموزشی Unified Help for V4.0.1.0-R1


S.3

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  T    فایلهای USB مربوط به سیستمهای سانترال پاناسونیک
T.1

  نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  U.    نرم افزارها و درایوهای فکس پاناسونیک 
U.1   نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB1500 Series ;  - , C, BL, BX, CX, GX, HK, ML, SX, E, HX, GR, TK
MB1510 Series ;  CX
MB15
20 Series ;  - , C, BL, BX, CX, HK, ML, NL, SX, E, EX, FX, GR, TK
MB15
30 Series ;  - , BL, BX, CX, HK, ML, NL, SX, E, EX, FX, GR, TK
MB1510
Series ;  CX, HK, ML, SX, TK
 

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

V 1.12 for Windows 2000/XP/Vista/7
V 1.13 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.2   نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB1500 Series ; TW, HK
MB1520 Series ; TW, HK
MB1530 Series ; TW, HK
MB1536 Series ; TW, HK

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

V 1.12 for Windows 2000/XP/Vista/7
V 1.13 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.3   نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB1508CN
MB1518CN
MB1528CN
MB1538CN
MB1558CN

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit) /XP x64(64bit)Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

V 1.13

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.4   نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB2060 Series ;  C
MB2061 Series ;  - , C, E, CX, , FX, ML
MB2062 Series ;  CX

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

1.08 for Windows 2000/XP/Vista/7
1.09 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.5   نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB1900 Series ;  CX, SX, GX
MB
2000 Series ;  - , C, E, HX, GR, NL
MB2000 Series ;  GX
MB2010 Series ;  - , C, CX, SX, E, HX, GR, NL, TK, BL
MB2025 Series ;  - , C, CX, HK, E, FX, EX, GR, AL
MB2030 Series ;  - , C, CX, SX, HK, E, FX, EX, SA, GR, NL, TK, AL, BL

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

1.16 for Windows 2000/XP/Vista/7
1.17 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.6 نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB2025TW, MB2030TW

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit)/XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

1.16 for Windows 2000/XP/Vista/7
1.17 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.7 نرم افزار مربوط به فکسهای  :

MB2008CN, MB2038CN, MB2003CN, MB2033CN

برای ویندوزهای :

Windows® 2000/XP x86(32bit) /XP x64(64bit)
Windows Vista® x86(32bit)/Windows Vista® x64(64bit)
Windows 7 x86(32bit)/Windows 7 x64(64bit)
Windows 8 x86(32bit)/Windows 8 x64(64bit)

به ورژن :

1.16 for Windows 2000/XP/Vista/7
1.17 for Windows 8

برای سیستم عاملهای Linux و Mac از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.


U.8

   نرم افزار


 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک


 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد


 
 
  V.    سایر نرم افزار های کاربردی
V.1   نرم افزار  SD FORMATER ورژن v1.212   نرم افزار  SD FORMATER ورژن v1.212    دانلود
V.2   نرم افزار  SD FORMATER ورژن v2.002   نرم افزار  SD FORMATER ورژن v2.002    دانلود
V.3

   نرم افزار (AMMYY V2) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور

   نرم افزار (AMMYY V2) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور    دانلود
V.4

   نرم افزار (AMMYY V3) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور

   نرم افزار (AMMYY V3) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور    دانلود
V.4

   نرم افزار (AMMYY V3.1) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور

   نرم افزار (AMMYY V3.1) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور    دانلود
V.4

   نرم افزار (AMMYY V3.2) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور

   نرم افزار (AMMYY V3.2) برای داشتن دسکتاپ کامپیوتر مقابل برای برنامه ریزی دستگاهها از راه دور    دانلود
 

اعلام خرابی لینک دانلود در صورت مشکل دار بودن لینک

ارسال ایمیل

 

اگر فایل یا نرم افزاری دارید که در لیست بالا موجود نمیباشد چنانچه دوست دارید بقیه همکاران نیز از آن استفاده کنند آن را برای ما ارسال فرمایید تا در این لیست قرار گیرد

ارسال ایمیل

   
   
  W  طرز پیدا کردن پسورد دستگاه TDA, TDE, NCP, NS  
 

این قسمت فقط برای همکاران و نصابان دارای مجوز از پاناسونیک بوده و لذا از این دوستان تقاضا میگردد بکاپ خود را برای ما ارسال فرمایند تا پسورد برایشان ارسال گردد.

ارسال ایمیل

دستگاه سانترال IP     سیستم سانترال پاناسونیک Hybrid IP PBX      فروش محصولات و تجهیزات VoIP، گوشی شبکه IP Phone سانترال    panasonic.ir   panasonic.com     sip   سانترال    sip-pbx  سانترال  sip server
 irpanasonic   -   irpanasonic ir  -  panasonic co ae  -  panasonic ae  -  oskueistore com  -  Avaya ir  -  Novincom - Iran Panasonic - Panasonic iran - ایران پاناسونیک - پاناسونیک ایران - نمایندگی پاناسونیک - نمایندگی فروش پاناسونیک - هدست - باطری - باتری پاناسونیک  

Flag Counter